Aktuellt

BOKSLÄPP:
Interkulturellt ledarskap och verksamhetsutveckling

Integration och inkludering av olikheter är en viktig uppgift för ledare och chefer i det mångkulturella samhället, inte minst i arbetslivet. I den här boken förespråkas ett interkulturellt förhållningssätt, som medel och som mål, för att ta sig an de komplicerade och spännande utmaningar som det mångkulturella samhället bär med sig.

978-91-44-15482-4_01_coverimage.jpeg

Utbildningar och föreläsningar inom ledarskap och interkulturell verksamhetsutveckling

Med stor kunskap och erfarenhet erbjuder professor Pirjo Lahdenperä utbildningar och föreläsningar inom ledarskap och interkulturell verksamhetsutveckling. 
– Skolvärlden har stort behov av kompetensutveckling inom mångfald. Många arbetsplatser har personal med utländsk bakgrund och då är det viktigt att chefer och ledare har rätt kompetens, menar Pirjo.

Skärmavbild 2021-04-14 kl. 14.10.36.png