Hem

Utbildning Lahdenperä AB arbetar med olika typer av utbildningsinsatser, så som föreläsningar, handledning, konsultation, workshops, längre utbildnings-och kompetensutvecklingsprogram, tankesmedjor, forskningscirklar med inriktning mot ledarskap och personal- och verksamhetsutveckling.


Företaget är specialiserat på att arbeta med frågor som rör internationalisering, interkulturalitet, mångkulturell skol-och samhällsutveckling, mångfald, migration, värdegrundsfrågor samt lärandemiljöer.

2017